CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đất đai
Cách thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang ( Đối với hồ sơ nộp trực tiếp).
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 0
Lệ phí: - Trích lục bản đồ địa chính: 30.000 đồng/lần;
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 500.000 đồng/giấy.
Tên mẫu đơn tờ khai: - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
Yêu cầu điều kiện thực hiện: - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Người đề nghị cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc yêu cầu trích đo địa chính thửa đất phải nộp phí trích lục hoặc trích đo địa chính theo quy định.
Căn cứ pháp lý:
Kết quả thực hiện: - Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức (gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự).
Ghi chú:
Trình tự thực hiện: Bước 1.
- Đối với Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang (Tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận cho người nộp;
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 2. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 4. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký QSD đất và PTQĐ cung cấp thông tin địa chính cho Cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Cục thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chính.
Bước 5. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, sau khi xác định xong nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
Bước 6. Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý giấy chứng nhận hoặc viết giấy chứng nhận trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận (theo uỷ quyền của UBND tỉnh) đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
Bước 7. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận.
Bước 8. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30phút.
Thành phần hồ sơ: (1) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
(3) Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (riêng trích Giấy chứng nhận: 01 bản gốc và 01 bản phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ:
Văn bản pháp quy:
Tên tài liệu File đính kèm
Văn bản hướng dẫn:
Tên tài liệu File đính kèm
Bạn vui lòng chọn một cách nộp hồ sơ bên dưới thuận tiện cho mình trong việc nộp hồ sơ.

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Người dân nộp hồ sơ thông qua trang dịch vụ công và đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ qua mạng:

Bạn cần đăng nhập ở đây để nộp hồ sơ (nếu chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký ở đây )

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị ban hành dịch vụ công để nộp hồ sơ và nhận kết quả.Bạn hãy chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ dưới đây để nộp hồ sơ.

Danh sách đơn vị tiếp nhận hồ sơ: